Rescue Activities:
Future Plan
Rescue & Social Services Association

Donations

تبرعات لجمعية الإسعاف و الخدمات الأهلية _ الشوير 
للمركز الطبي الإجتماعي - بيتنا عن عام 2015 
                 
المبلغ رقم الأيصال الأسم تاريخ 
5,634 $ 18763 Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad 31/01/2015
600,000 LBP 18764 Mrs Fida Riachi & Mr Georges Haddad 31/01/2015